Home  |  Contact 
 
 
 
Cautare rapida
Cauta dupa ID
ID imobil sau tel. proprietar:
Curs valutar

Cursul valutar BNR
pentru data de

Euro
Dolar
Aur
Utile...
 

Actele necesare pentru vanzarea unui imobil

Va vom prezenta alaturat tipurile de acte necesare la realizarea actului notarial:

Actul de proprietate in original
Planul cadastral al imobilului
Certificatul fiscal
Adeverinta de la Asociatia de Proprietari, respectiv Locatari
Extrasul de carte funciara
Incheierea de Carte funciara de la Judecatorie sau de la Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara-Oficiul de Cadastru si publicitate Imobiliara-Biroul de Carte Funciara de Sector
Ultima chitanta de achitare a energiei electrice
Certificatele de casatorie ale vanzatorilor si cumparatorilor (daca este cazul) sau sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila"
Actele de identitate ale vanzatorilor/cumparatorilor

Vi se pare greu sa obtineti documentatia de mai sus? La prima vedere raspunsul ar fi "da". Totusi, daca le studiem mai atent observam ca nu este chiar asa dificil. O mare parte dintre aceste acte poate fi obtinuta numai de catre persoane specializate pe care dumneavoastra nu trebuie decat sa le contactati si sa le puneti la dispozitie documentatia necesara. Principala diferenta consta in perioada de timp necesara obtinerii acestora, de aceea va recomandam sa incepeti strangerea din timp a documentatiei.

Daca intampinati greutati sau aveti nelamuriri, puteti apela la ajutorul unui avocat sau notar pentru consiliere sau chiar pentru a prelua o parte din sarcinile dumneavoastra.

Actul de proprietate in original. Pot exista mai multe cazuri, dupa cum urmeaza:

 • Imobiliul a fost cumparat de la o persoana fizica: este vorba de un act de vanzare-cumparare
 • Imobilul a fost cumparat de la stat inainte de anul 1989. Exista un contract de construire, proces verbal de predare-primire a imobilului, titlu de proprietate eliberat de Administratia Financiara si incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care CEC-ul a a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate). Daca imobilul a fost achitat integral dar nu a fost radiata inscriptia ipotecara trebuie sa va prezentati la CEC cu contractul de construire in original si sa depuneti o cerere prin care sa solicitati eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca imobilul a fost achitat integral, precum si acordul CEC-lui pentru radierea incriptiei ipotecare. Radierea inscriptiei ipotecare se face la biroul de carte funciara.
 • Imobiliul a fost cumparat de la stat dupa anul 1989. In acest caz avem act de vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire a imobilului si dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare daca plata s-a facut in rate. Daca imprumutul a fost facut de la CEC atunci este necesara si incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care CEC-ul a luat-o la semnarea actului de vanzare-cumparare.
 • Atesta dreptul la proprietate si urmatoarele acte: certificat de mostenitor, contract de donatie, contract de schimb, precum si sentinta civila definitiva.
Planul cadastral al imobilului. Fara acest plan nu se poate face instrainarea imobilului. Daca imobilul a fost dobandit dupa data de 1 iulie 1999 (atunci a intrat in vigoare Legea Cadastrului si Cartii funciare) si exista plan cadastral nu mai este nevoie sa se faca altul, in caz contrar trebuie facut planul cadastral. Realizarea acestuia este facuta de catre un expert autorizat. Pentru a putea realiza planul cadastral inginerul cadastrist va avea nevoie de urmatoarea documentatie:
 • Actele de proprietate ale imobilului in 2 exemplare - copii, dintre care una sa fie legalizata;
 • Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare (certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile);
 • Acte de identitate ale proprietarilor in 2 copii;
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar (pusa la dispozitie de inginerul cadastrist);
 • Deaclaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile (pusa la dispozitie de inginerul cadastrist);
 • Cerere de inregistrare in cartea funciara (pusa la dispozitie de inginerul cadastrist).

Certificatul fiscal. Certificatul fiscal este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi de catre stat. Pentru a obtine certificatul fiscal va trebui sa mergeti la Compartimentul Regislatura al Directiei de taxe si Impozite a primariei de care apartineti. Pentru eliberarea acestuia vi se vor cere urmatoarele acte:

a. Cerere (formular tip)

b. Act de identitate (original si copie)

c. Dupa caz:

 • certificat de mostenitor (original si copie)
 • certificat de deces (original si copie)
 • certificat de nastere (original si copie)
 • certificat de casatorie (original si copie)
 • sentinta de divort (original si copie)
 • dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 1 leu/document
 • dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 4 lei
 • timbru fiscal in valoare de 0,3 lei

Certificatul fiscal se elibereaza personal proprietarului pe baza actului de identitate iar in cazul in care acesta nu se poate prezenta va trebui sa desemneze un reprezentant prin procura notariala sau imputernicire avocatiala. Pentru persoanele din strainatate, procura trebuie intocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei.

Certificat fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii.

Adeverinta de la Asociatia de Proprietari, respectiv Locatari.

Este documentul care atesta ca nu aveti datorii catre asociatie. Aceasta trebuie completata in 3 exemplare de catre administrator si presedintele Asociatiei de Locatari, semnata, stampilata si trecut numele acestora in clar. La aceasta mai trebuie adaugate atasat copie a ultimei chitante pentru plata cotelor de intretinere, cat si o copie dupa ultima lista a cotelor de la intretinere (cu stampila asociatiei in original). Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari este valabila numai cu viza Primariei de sector.

Extrasul de carte funciara. Reprezinta actul in care este trecuta situatia juridica a imobilului. In el se regasec date referitoare la descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarilor, actele prin care acestia au dobandit imobilul, sarcinile proprietatii (ipoteca, interdictii de instrainare, privilegii, etc.). Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare cumparare si vi se va cere:

 • dovada intabularii imobilului;
 • copie act proprietate;
 • copie act identitate (proprietari);
 • cerere tip.

Extrasul de carte Funciara se elibereaza de catre Biroul de Carte Funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului, numai delegatilor notariali, la cererea clientilor si are o perioada de valabilitate de 5 zile de la data depunerii cererii, timp in care nu se mai poate elibera un alt extras pentru acelasi imobil. Obtinerea lui dureaza 1-2 zile.

Copyright ©2011 - dvfi.ro - Toate drepturile rezervate - Made by AgendaSoft